Velkommen til Det Danske Sigmund Freud Selskabs hjemmeside

efter�ret 2000

Kalender 2007-8
tidl. foredrag
Tekster
Freud og hans v�rk
medlemsside
Links
Om os

M�der efter�r 2000

Hej venner!

Efter�rets tema bliver blandet.

 Dato Foredrag
10.10 Reimer Jensen
24.10 Ole Vedfelt: "Er det ubevidste et intelligenssystem?"
7.11 Raja Flemen: kabbalaen
21.11 Aflyst
5.12 Kroppen og traumet
Mange�rigt medlem af selskabet, psykoanalytiker og fysioterapeut Kirsten Berg, fort�ller om kroppens reaktion p� psykiske traumer, specielt det autonome nervesystems rolle. N�gleord er fastfrysning og chockreaktion.
12.12 Juleafslutning
Causeri og lidt godt til ganen
Niels Raasth�j fort�ller om Peter Plys p� briksen.

Vel m�dt.
Med venlig hilsen
Pbv.       Niels Raasth�j

Se tidligere programmer her

Alle m�der finder sted kl 19.30 i selskabets lokaler, L�ngangsstr�de 37B, 4th, K�benhavn.

NB: Det skal understreges, at ikke-medlemmer er velkomne til at komme til m�derne for kr 40,- pr. m�de.

Det Danske Sigmund Freud Selskab
L�ngangstr�de 37 B, 4.th.
DK-1468 K�benhavn K
 

webmaster: bp