Velkommen til Det Danske Sigmund Freud Selskabs hjemmeside

Freudselskabets 32. foredragss�son 2007-8

Kalender 2007-8
tidl. foredrag
Tekster
Freud og hans v�rk
medlemsside
Links
Om os

Foredragss�sonen 2007-2008

Udgivet 6. juli 2007
Revideret 27.08.07.

Efter�ret 2007
 Dato Foredrag
11.09

Psykoanalytiker, cand.mag. Niels Raasth�j fort�ller om P.C. Petersen (1889-1978), som er en af af freudselskabets aner og Danmarks tidligste psykoanalytikere . Der vil blive taget udgangspunkt selskabets b�ndarkiv, som rummer en del foredrag af P.C. Petersen.

25.09

Psykolog Ole Vedfelt holder foredrag om dr�mme

09.10

Stud.psych. Naja Sandner indleder med opl�g om Freuds seksualdrifts begreb, og stud.psych. Christian B�nding forts�tter om perversioner

23.10. Bestyrelsesm�de                                                   

06.11

Speciall�ge og psykoterapeut Else Munck taler om "Etiske problemstillinger i psykoanalytisk terapi". Foredraget s�tter fokus p� behandler-klient relationen, med udgangspunkt i neutralitetsbegrebet.

20.11

endnu ikke programlagt

04.12

Juleafslutning, hvor digteren Ursula Andkj�r Olsen l�ser op af sine digte. Bag efter serveres der en lettere anretning og et glas vin.  Pris for g�ster kr. 120,-

For�ret 2008
 Dato Foredrag
29.01

Psykolog J�rgen Bech-Jensen holder foredraget: "Afvigelser - nu og da"

12.02

Psykolog Ph.d Sebastian Simonsen fort�ller om personlighedsforstyrrelser, klassifikation og dynamisk t�nkning

26.02

Psykolog Ph.d.  Mads Haaning fort�ller om, hvad det vil sige at blive gammel

11.03. Bestyrelsesm�de                                                   

25.03

endnu ikke programlagt

08.04

Knud Hjulmand taler om modoverf�ring. KH er privatpraktiserende psykolog, specialist og supervisor i b�rnepsykologi, samt ekstern lektor i klinisk b�rnepsykologi, Institut for Psykologi, K�benhavns Universitet

22.04

Generalforsamling og s�sonafslutning - kun medlemmer

03.05

Freudmiddag

 

 

Alle m�der finder sted kl 19.30 i selskabets lokaler, L�ngangstr�de 37B, 4th, K�benhavn K.

G�stetilmelding:

Bem�rk, at ikke-medlemmer er velkomne til at komme til m�derne for kr 70,- pr. gang (studerende 40,- ved forevisning af studiekort), for juleafslutningen dog kr.120 - (studerende 90,-). Tilmelding n�dvendig:

G�ster bedes af hensyn til den begr�nsede plads i selskabets lokaler tilmelde sig arrangementerne p� tlf. 6130 8007 eller p� email: [email protected]

Vel m�dt.


Med venlig hilsen
Bente Petersen, formand

 

Se ogs� tidligere temaer og m�deplaner.

Det Danske Sigmund Freud Selskab
L�ngangstr�de 37 B, 4.th.
DK-1468 K�benhavn K
 

webmaster: bp