Velkommen til Det Danske Sigmund Freud Selskab

Om os

Farvel og tak
Kalender for 2016
tidl. foredrag
Om foredragsholderne
Tekster
Freud og hans v�rk
Videoer
Links
Om os


Det Danske Sigmund Freud Selskab er en uafh�ngig forening af mennesker med interesse for psykoanalysen f�r og nu. Det blev stiftet i 1975 som arvtager til en studiekreds, der havde r�dder tilbage til 1936, og som blev ledet af psykoanalytikerne P.C. Petersen og Anker Rattleff. Selskabets form�l er at forske i, diskutere og udbrede kendskabet til freudiansk psykoanalyse. Flere af medlemmerne er praktiserende psykoanalytikere, men det er ikke indeholdt i selskabets virke at praktisere klinisk psykoanalyse. Selskabet er ikke et behandlings-, men et diskussionsforum. Flertallet af medlemmerne er universitetsuddannede psykologer, men der er, i tr�d med Freuds indstilling til l�gmandsbegrebet, ikke krav om en bestemt uddannelsesbaggrund.

 

I 40 �r er Det Danske Sigmund Freud Selskabs medlemmer samledes til foredragsaftener p� 10-12 tirsdage i vinterhalv�ret i selskabets lokaler i K�benhavn. Men vi er netop i �r overg�et til kun at m�des to gange �rligt, nemlig i maj og i november m�ned.

Interesserede er velkomne som g�ster til selskabets m�der og vil bl.a. kunne finde arrangements-omtaler, medlems- og /el. entr�-priser samt vedt�gter her p� hjemmesiden.

 

�rene har bragt en perler�kke af foredrag om alle mulige emner inden for og i udkanten af psykoanalysen, f.eks. om de store navne i den psykoanalytiske tradition, om psykoanalysens videnskabelighed, dens betydning for kunst og kultur og om Freuds egne bonuskode.

Det Danske Sigmund Freud Selskab er f�rst og fremmest et fagligt selskab. Men samtidig prioriterer vi det sociale samv�r ved at afholde en �rlig middag omkring Sigmund Freuds f�dselsdag d. 6 maj.


Medlemskab

Enhver, der har interesse i psykoanalysen er velkommen som medlem. Indmeldelse skal pr. mail til [email protected] samt ved indbetaling af kontingent for indev�rende �r til konto 1551 2284839. Kontingentet er p� kr.150,-. 

 


Bestyrelsen pr. 1.5. 2015


Bente Petersen, formand: [email protected];  

Inge Lykkegaard, kasserer: [email protected];  

Niels Raasth�j, sekret�r [email protected]

Lars Andersen, bestyrelsesmedlem: [email protected]

Jette Kornbeck, bestyrelsesmedlem:[email protected]

og Kristian Thorup, suppleant


Selskabets vedt�gter  Klik her!

 

Det Danske Sigmund Freud Selskab
co. Psykoanalytisk Klinik
Kl�verbladsgade 18, 2500 Valby
 

webmaster: bp