Velkommen til Det Danske Sigmund Freud Selskab

Om os

Farvel og tak
Kalender for 2016
tidl. foredrag
Om foredragsholderne
Tekster
Freud og hans værk
Videoer
Links
Om os


Det Danske Sigmund Freud Selskab er en uafhængig forening af mennesker med interesse for psykoanalysen før og nu. Det blev stiftet i 1975 som arvtager til en studiekreds, der havde rødder tilbage til 1936, og som blev ledet af psykoanalytikerne P.C. Petersen og Anker Rattleff. Selskabets formål er at forske i, diskutere og udbrede kendskabet til freudiansk psykoanalyse. Flere af medlemmerne er praktiserende psykoanalytikere, men det er ikke indeholdt i selskabets virke at praktisere klinisk psykoanalyse. Selskabet er ikke et behandlings-, men et diskussionsforum. Flertallet af medlemmerne er universitetsuddannede psykologer, men der er, i tråd med Freuds indstilling til lægmandsbegrebet, ikke krav om en bestemt uddannelsesbaggrund.

 

I 40 år er Det Danske Sigmund Freud Selskabs medlemmer samledes til foredragsaftener på 10-12 tirsdage i vinterhalvåret i selskabets lokaler i København. Men vi er netop i år overgået til kun at mødes to gange årligt, nemlig i maj og i november måned.

Interesserede er velkomne som gæster til selskabets møder og vil bl.a. kunne finde arrangements-omtaler, medlems- og /el. entré-priser samt vedtægter her på hjemmesiden.

 

Årene har bragt en perlerække af foredrag om alle mulige emner inden for og i udkanten af psykoanalysen, f.eks. om de store navne i den psykoanalytiske tradition, om psykoanalysens videnskabelighed, dens betydning for kunst og kultur og om Freuds egne skrifter.

Det Danske Sigmund Freud Selskab er først og fremmest et fagligt selskab. Men samtidig prioriterer vi det sociale samvær ved at afholde en årlig middag omkring Sigmund Freuds fødselsdag d. 6 maj.


Medlemskab

Enhver, der har interesse i psykoanalysen er velkommen som medlem. Indmeldelse skal pr. mail til [email protected] samt ved indbetaling af kontingent for indeværende år til konto 1551 2284839. Kontingentet er på kr.150,-. 

 


Bestyrelsen pr. 1.5. 2015


Bente Petersen, formand: [email protected];  

Inge Lykkegaard, kasserer: [email protected];  

Niels Raasthøj, sekretær [email protected]

Lars Andersen, bestyrelsesmedlem: [email protected]

Jette Kornbeck, bestyrelsesmedlem:[email protected]

og Kristian Thorup, suppleant


Selskabets vedtægter  Klik her!

 

Det Danske Sigmund Freud Selskab
co. Psykoanalytisk Klinik
Kløverbladsgade 18, 2500 Valby
 

webmaster: bp