Velkommen til Det Danske Sigmund Freud Selskabs hjemmeside

for�ret 2001

Kalender 2007-8
tidl. foredrag
Tekster
Freud og hans v�rk
medlemsside
Links
Om os

M�der for�r 2001

16. januar 2001

K�re Venner,

Hermed programmet for for�ret 2001 

 Dato Foredrag
06.02 Dr.phil. Judy Gammelgaard  om
borderlinebegrebet.  Udgangspunktet for fordraget er kapitel 8 i Judy Gammelgaards nyeste bog "Mennesker
imellem: tr�k af indf�lingens
psykologi".
20.02 Psykoanalytiker og cand.mag. Niels Raasth�j :  Freuds sans for humor. 
Ofte fremstilles Freud som en meget alvorstung person, is�r har medierne en s�rlig evne til at udv�lge billeder der sender dette signal. Men humoren var en del af Freuds personlighed og den
j�diske humor skinner igennem i
mange af Freuds bem�rkninger b�de i forfatterskab og breve.
06.03
Digteren Asger Schnack:  Digtere og malere i 30'erne.  Surrealisme og psykoanalyse.
20.03 Psykoanalytiker, psykolog S�ren Aagaard om gruppeanalyse.  S�ren Aagaard er medlem af Dansk Psykoanalytisk Selskab.  Han er klinisk psykolog og har arbejdet en del med gruppeanalyse; han er desuden ordf�rende redakt�r af Matrix.
03.04
Psykolog Ester Tindborg: Om tolkninger i gruppeanalytisk psykoterapi. Terapeutiske implikationer ved individuelle gruppetolkninger. Har Bion og Foulkes baggrund og teoretiske st�sted betydning for tolkninger i gruppeanalytisk gruppeterapi? Hvilke terapeutiske implikationer medf�rer det for, hvilket fokus der l�gges?
17.04
Ved denne s�sonafslutning fort�ller Gert R�nsby om Selskabet for Dynamisk Psykoanalyses undervisning for kommende psykoanalytikere i psykoanalytisk teori p� internettet.
24.04
Generalforsamling
05.05
�rlig middag i anledning af Freuds f�dselsdag.
10.06
Sommerst�vne. Medlemmer vil blive informeret om, hvor det finder sted.

Bestyrelsen beder alle de medlemmer der har en e-mail
adresse om at sende den til sekret�ren.  Dette
kan have praktisk betydning, hvis der sker aflysninger
eller andre pludselig programforandringer.
Sekret�rens e-mail adresse er [email protected]

Vel m�dt.
Med venlig hilsen
Pbv.       NielsRaasth�j

Alle m�der finder sted kl 19.30 i selskabets lokaler, L�ngangsstr�de 37B, 4th, K�benhavn.

NB: Det skal understreges, at ikke-medlemmer er velkomne til at komme til m�derne for kr 40,- pr. m�de.

Se ogs� tidligere temaer og m�deplaner?

Det Danske Sigmund Freud Selskab
L�ngangstr�de 37 B, 4.th.
DK-1468 K�benhavn K
 

webmaster: bp