Velkommen til Det Danske Sigmund Freud Selskabs hjemmeside

efter�ret 2001

Kalender 2007-8
tidl. foredrag
Tekster
Freud og hans v�rk
medlemsside
Links
Om os

M�der efter�r 2001

Udgivet 9. september 2001
Opdateret 10. oktober 2001

K�re Venner,

Hermed f�r I programmet for efter�rets m�der�kke. Hjemmesiden vil blive opdateret l�bende.

 Dato Foredrag
25/9

Chr. Braad Thomsen taler om den d�moniske moder med filmcitater fra Hitchcock, Fassbinder og Pasolini, og viser sin egen film Hvor mindets blomster gror.

9/10

Judy Gammelgaard: En diskussion af Camus roman "Faldet" set ud fra S�ren Kierkegaard og Freud.

23/10

Katrine Zeuthen: Psykisk realitet i lyset af Jean Laplanches generaliserede forf�relsesteori, ud fra en prisopgave fra K�benhavns Universitet.

6/11

Lars Andersen: Incest, en psykodynamisk forst�elsesmodel.

27/11

Bj�rn Juvik. "Freud would have liked EMDR" -sagde min l�rer p� Level 1 kursus i for�ret. Om deltagerne i den pr�sentation, jeg vil fors�ge at holde, ogs� bryder sig om metoden vil tiden vise. Men ellers siger jeg velkommen til : EMDR -Eye Movement Desensitization and Reprocessing, Treatment for Psychologically Traumatized Individuals. Litteratur: Speciale af Michael Wetzell Lundh, KUA, Institut for Psykologi 1999.

10/12

OBS! Det er en MANDAG!
S�sonafslutning indledt af Digteren S�ren Ulrik Thomsen : En dans p� gloser , eftertanker over den kunstneriske skabelsesproces. En v�rkmetafysik skrevet p� erfaringer fra arbejdet med digtsamlingen "Hjemfalden" og tildels inspireret af Hannah Segal.

Alle m�der finder sted kl 19.30 i selskabets lokaler, L�ngangsstr�de 37B, 4th, K�benhavn.

Bestyrelsen beder alle de medlemmer der har en e-mail
adresse om at sende den til sekret�ren.  Dette
kan have praktisk betydning, hvis der sker aflysninger
eller andre pludselig programforandringer.
Sekret�rens e-mail adresse er [email protected]

Vel m�dt.
Med venlig hilsen
Pbv.       NielsRaasth�j

NB: Det skal understreges, at ikke-medlemmer er velkomne til at komme til m�derne for kr 50,- pr. m�de.

Se ogs� tidligere temaer og m�deplaner.

Det Danske Sigmund Freud Selskab
L�ngangstr�de 37 B, 4.th.
DK-1468 K�benhavn K
 

webmaster: bp