Velkommen til Det Danske Sigmund Freud Selskabs hjemmeside

efter�r 2002

Kalender 2007-8
tidl. foredrag
Tekster
Freud og hans v�rk
medlemsside
Links
Om os

M�der efter�r 2002

Udgivet 17. april 2002
Opdateret 14. maj 2002

K�re Venner,
hermed efter�rets program.

 Dato Foredrag
24/09

Psykolog og dr.p�d. Karen Vibeke Mortensen taler ud fra sin bog 'Fra neuroser til relationsforstyrrelser', Gyldendal 2001.

08/10

Psykolog Lene Brok: De syv d�dssynder.

22/10

Psykolog og psykoanalytiker Bente Petersen: Freuds objektrelationsteori.

05/11

Lektor og psykoanalytiker Niels Raasth�j: Spiseforstyrrelser hos m�nd.

19/11

Overl�ge og psykoanalytiker Bent Rosenbaum om 'Psykoseteorier i psykoanalytisk t�nkning' ud fra sin disputats 'Tankeformer og talem�der', Multivers 2000.

03/12

Juleafslutning hvor psykolog Bj�rn Juvik fort�ller om Peter Plys. Der serveres en let anretning og et glas vin.

Alle m�der finder sted kl 19.30 i selskabets lokaler, L�ngangsstr�de 37B, 4th, K�benhavn.

Vel m�dt.
Med venlig hilsen
Pbv. NielsRaasth�j

NB: Det skal understreges, at ikke-medlemmer er velkomne til at komme til m�derne for kr 50,- pr. m�de. Deltagelse i juleafslutningen for g�ster koster 100 kr.

Se ogs� tidligere temaer og m�deplaner.

Det Danske Sigmund Freud Selskab
L�ngangstr�de 37 B, 4.th.
DK-1468 K�benhavn K
 

webmaster: bp