Velkommen til Det Danske Sigmund Freud Selskabs hjemmeside

for�ret 2003

Kalender 2007-8
tidl. foredrag
Tekster
Freud og hans v�rk
medlemsside
Links
Om os

M�der for�r 2003

Udgivet 15. januar 2003
Opdateret 19. februar 2003

K�re Venner,
hermed for�rets program.

 Dato Foredrag
4.2

Cand.phil., Ph.D. og forskningsadjunkt Lilian Munk R�sing holder et foredrag med titlen : "Hudens etik" Med sit begreb om "hudjeg'et" introducerede den franske analytiker Didier Anzieu huden som metafor for selvet. I hudens billede bliver selvet en container samt en ber�rings- og inskriptionsflade, der f�rst bliver til i m�det med en anden(s hud). Foredraget vil udfolde begrebet om hudjeg'et og give et litter�rt eksempel p� en mand uden hud: hovedpersonen i Strindbergs Faderen.

18.2

Cand.psych. Bj�rn Juvik: foredrag om overgangsobjekter. Foredraget vil fors�ge at forbinde teorier om barnets individuation med teorier om voksnes sindslidelser og den psykoanalytiske forst�else af udviklingsforstyrrelser og deres behandlingsmuligheder.
Bj�rn Juvik er cand. psych. aut og arbejder som klinisk psykolog med supervision og psykoterapi i en psykoanalytisk referensramme.

4.3

Stud.med Bue Juvik: Om depression og hjertekardiologiske lidelser
"Der faldt en sten fra mit hjerte." Hjertesmerter." "Heartbreak." Ovenst�ende udtryk demonstrerer, at vi instinktivt forbinder hjertet med hum�ret; at v�re i d�rligt hum�r p�virker hjertet og omvendt. Bue Juvik vil gennemg�, hvad man ved om forbindelsen mellem depression og hjertesygdom.

18.3

Francisco Alberdi: Transkulturel psykiatri: 'Lourdes, den patologiske hemmelighed og den indre vilde'. Francisco Alberdi er psykiater og har v�ret redakt�r p� bogen 'Transkulturel psykiatri', (Reitzel 2oo2)

1.4

Margit J�rgensen: Projektiv identifikation.
Margit J�rgensen er overl�ge og psykoanalytiker.

22.4

Generalforsamling og s�sonafslutning

3.5

Freudmiddag. N�rmere oplysninger f�lger.

Alle m�der finder sted kl 19.30 i selskabets lokaler, L�ngangsstr�de 37B, 4th, K�benhavn.

Vel m�dt.
Med venlig hilsen
Pbv. NielsRaasth�j

NB: Det skal understreges, at ikke-medlemmer er velkomne til at komme til m�derne for kr 50,- pr. m�de. Deltagelse i juleafslutningen for g�ster koster 100 kr.

Se ogs� tidligere temaer og m�deplaner.

Det Danske Sigmund Freud Selskab
L�ngangstr�de 37 B, 4.th.
DK-1468 K�benhavn K
 

webmaster: bp