Velkommen til Det Danske Sigmund Freud Selskabs hjemmeside

efter�ret 2003

Kalender 2007-8
tidl. foredrag
Tekster
Freud og hans v�rk
medlemsside
Links
Om os

M�der efter�r 2003

Udgivet 29. august 2003 (revideret 11. november 2003)

K�re Venner,
hermed efter�rets program.

 Dato Foredrag
7.10

Gert R�nsby, psykoanalytiker, cand. psych., og �resmedlem af Freudselskabet om begrebet ”barnlig almagt”. Behandlingen falder i tre afsnit: 1. Hvad Freud skrev. 2. Hvad P.C.Petersen og Anker Rattleff l�rte os. 3. Mine tanker om almagt. 
Tilh�rende dette foredrag findes under sektionen Tekster to foredragstekster om almagt af Gert R�nsby.

21.10
Aflyst

Knud Hjulmand, amanuensis, cand. psych. om Freud og Winnicott.

28.10

Bestyrelsesm�de

4.11

Niels Raasth�j, psykoanalytiker, lektor, cand. mag, om ”Freud p� film”. Der findes en hel del filmoptagelser af Freud. Naturligvis knytter der sig en vis interesse til filmiske gengivelser af  Freuds person. Men det er ligeledes tydeligt at se, at Freud ikke havde samme interesse for det relativt nye medium. Alligevel synes jeg, det er muligt at sige noget om Freud som person ud fra filmklippene. Og det vil jeg s� fors�ge at sige lidt om.

18.11

Hannah de Leeuw, cand. psych. om ”gentagelsestvang” udfra sit speciale fra KUA.

25.11

Bestyrelsesm�de

9.12

Pia Graglia, psykoanalytiker, cand. psych. om ”spiseforstyrrelser i psykodynamisk belysning”.

16.12

Christian Braad Thomsen, forfatter og filminstrukt�r, fort�ller om den musik, Freud lyttede til - og spiller eksempler p� musik, der ville have interesseret ham, men som han ikke havde mulighed for at kende til. Braad Thomsen har for nylig udgivet bogen om verdensmusik: Musik uden gr�nser (Lindhardt og Ringhoff). Det er samtidig juleafslutningen og Selskabet byder p� vin og vand, og opfordrer deltagerne til at tage lidt mad med til f�lles fort�ring. Se mere om Christian Braad Thomsen p� http://kollektivfilm.com. God forn�jelse!

Alle m�der finder sted kl 19.30 i selskabets lokaler, L�ngangsstr�de 37B, 4th, K�benhavn.

Vel m�dt.
Med venlig hilsen
Pbv.Bj�rn Juvik

NB: Det skal understreges, at ikke-medlemmer er velkomne til at komme til m�derne for kr 50,- pr. m�de. Deltagelse i juleafslutningen for g�ster koster 100 kr.

Se ogs� tidligere temaer og m�deplaner.

Det Danske Sigmund Freud Selskab
L�ngangstr�de 37 B, 4.th.
DK-1468 K�benhavn K
 

webmaster: bp