Velkommen til Det Danske Sigmund Freud Selskabs hjemmeside

for�ret 2004

Kalender 2007-8
tidl. foredrag
Tekster
Freud og hans v�rk
medlemsside
Links
Om os

M�der og aktiviteter for�r 2004

Udgivet 3. november 2003
Redigeret 12. maj 2004

K�re Venner,
Programmet dette for�r 2004 starter lidt senere end s�dvanligt. Til geng�ld er s�sonen forl�nget ind i maj m�ned med et foredrag d. 11.5.

 Dato Foredrag
17.2

Psykolog Lene Brok: Tanker om det musiskes betydning i menneskers m�de.

24.2

Bestyrelsesm�de

2.3

Foredrag af Knud Hjulmand: Winnicott og Freud.

16.3

Psykolog og psykoanalytiker Bente Petersen holder foredrag om Freuds angstteori.

23.3

Bestyrelsesm�de

30.3

Tilknytningsteori & tilknytningsforstyrrelser ved psykolog Anne Rechenbach.

20.4

Generalforsamling og s�sonafslutning

1.5

Freudmiddag

11.5

Mikkel Borch-Jacobsen (se Curriculum Vitae) , Professor i fransk og sammenlignende litteratur ved the University of Washington: "Interprefactions: Freud's Legendary Science"

8.6

Generalforsamling.

Alle m�der finder sted kl 19.30 i selskabets lokaler, L�ngangsstr�de 37B, 4th, K�benhavn.

Vel m�dt.
Med venlig hilsen
Pbv.Bj�rn Juvik

NB: Det skal understreges, at ikke-medlemmer er velkomne til at komme til m�derne for kr 50,- pr. m�de. Deltagelse i juleafslutningen for g�ster koster 100 kr.

Se ogs� tidligere temaer og m�deplaner.

Det Danske Sigmund Freud Selskab
L�ngangstr�de 37 B, 4.th.
DK-1468 K�benhavn K
 

webmaster: bp