Velkommen til Det Danske Sigmund Freud Selskabs hjemmeside

Danske Freud b�ger

Kalender for s�son 2011-12
tidl. foredrag
Tekster
Freud og hans v�rk
Links
Om os
Kommende s�son

 

 

 Danske b�ger om Sigmund Freud

- eller med v�sentlig affinitet til Freud og hans teorier

 

 

 

1916       Kort K. Kortsen: De psykiske Spaltninger. En Studie over sygt Sj�leliv. G. E. C. Gads Forlag: K�benhavn, 1916.

 

August Wimmer: Psykogene Sindssygdomsformer. Genoptrykt Birker�d: Janssenpharma, 1980.

 

1917        Johannes Mygge: Sj�lebehandling inden for L�gekunst i Fortid og Nutid. K�benhavn: H. Hagerup’s Forlag, 1917.

 

1918       Svend Borberg: Krig og K�n. Bidrag til en erotisk Ny-Orientering. K�benhavn: Steen Hasselbalchs Forlag, 1918.

 

1929       Sigurd N�sgaard: Psykoanalyse. Seksualitet og intelligens. K�benhavn: Jespersen og Pios Forlag, 1929. 2. for�gede udgave 1930.

 

1931       Erik Carstens: Den psykoanalytiske metode. 2. udgave med nyt forord K�benhavn: Dansk Psykoterapeutforenings Forlag, 1968.

 

1933       Poul M. F�rgeman: Freud i moderne Litteratur. K�benhavn: Funkis Forlag, 1933.

 

Sigurd N�sgaard: Psykoanalyse I-II. K�benhavn: Funkis Forlag, 1933.

 

1955       Eric Danielsen: Kritik af psykoanalysen. 2. udgave, K�benhavn: Borgens Forlag, 1974.

 

Anker Rattleff: Psykoanalyse. Teori og grundlag. K�benhavn: C.A. Reitzels Forlag, 1955.

 

1962       Harald Landt Momberg: Mennesket Sigmund Freud. K�benhavn: Forlaget I dag, 1962.

 

1965       Erik Carstens: Freuds tragedie. En kolos p� lerf�dder. K�benhavn: Borgens Forlag, 1965.

 

1966       Anker Rattleff: Psykoanalyse. Freuds l�re i psykologisk belysning. K�benhavn: Nyt Nordisk Forlag - Arnold Busck, 1966.

 

1967        Johannes Fabricius: Dr�mmens virkelighed. Freud og Jung. K�benhavn: Nyt Nordisk Forlag - Arnold Busck, 1967.

 

1974       Finn Abrahamowitz: Fire personlighedsmodeller fra Freud til Laing. K�benhavn: Rhodos.

 

1975       Niels Perch: Freud, Rogers og Perls. Et videnskabsteoretisk studium. K�benhavn: Munksgaard, 1975.

 

1976       Finn Storg�rd: Emancipation i brudthed. Sammenh�ngen mellem det borgerlige subjekts psyko-, pato- og sociogenese. Studier i Freuds forfatterskab og dets samfundsm�ssige konstitueringsbetingelser. Kongerslev og Gren�: GMT, 1977.

 

1977       Asger Blond: Kn�gtelse og kr�nkelse. En unders�gelse af konstitueringsproblemet for Freud’s teori og dens status som socialvidenskab. K�benhavn: Rhodos, 1977.

 

J�rgen Dines Johansen (red.): Psykoanalyse, litteratur, tekstteori 1-2. K�benhavn: Borgen, 1977. Ny udgave af bind 2 under titlen Lille psykoanalytisk leksikon. K�benhavn, Borgen, 1986.

 

Peter Thielst: Driftens fortolkninger. K�benhavn: Berlingske Leksikon Bibliotek, 1977.

 

1979       Kuno Poulsen: Da Freud besvimede. K�benhavn: Gyldendal, 1979.

 


1980       Niels Egebak: Psykoanalyse og videnskabsteori. Fem kapitler af en Freud-l�sning. K�benhavn: Berlingske Leksikon Bibliotek, 1980.

 

Michael Friis, Lene Nordin og Regitze Petri: Freud i Danmark. K�benhavn: Danmarks Radio, 1980.

 

1981       Ole Andkj�r Olsen og Simo K�ppe: Freuds psykoanalyse. K�benhavn: Gyldendal, 1981.

 

1983       Christian Braad Thomsen: Lysten og loven. Syv essays om incest-tabu og �dipus-kompleks. K�benhavn: Tiderne Skifter, 1983.

 

Jens Frimodt: Narcissisme. Freud, Kohut, Ziehe. K�benhavn: Unge P�dagoger, 1983.

 

1984       Christian Braad Thomsen: Sigi Erobreren - en Freud-biografi. K�benhavn: Hans Reitzels Forlag, 1984.

 

Lis M�ller: Freuds litteraturteori. K�benhavn: Akademisk Forlag, 1984.

 

Peter Thielst: Psykoanalyse og psykoterapi. En introduktionsbog. K�benhavn: Gyldendal, 1984.

 

1985       Bent Rosenbaum (red.): Freud - efter Freud. K�benhavn: FADL’s Forlag, 1985.

 

1987       Finn Storg�rd: Menneskenaturens historie 1. Seksualitet og erkendelse hos Sigmund Freud. Nimtofte: Forlaget Havmanden, 1987.

 

1988       Ole Andkj�r Olsen: �dipus-komplekset. K�benhavn: Hans Reitzels Forlag, 1988.

 

Rolf Reitan: Freuds narcissisme. �rhus: Forlaget Klim, 1988.

 

1989       Freud - d�d eller levende? Temanummer af tidsskriftet Psyke & Logos, 10. �rg. Nr. 1. K�benhavn: Dansk Psykologisk Forlag, 1989.

 

Nina Lykke: R�dh�tte og �dipus. Brikker til en feministisk psykoanalyse. Odense: Odense Universitetsforlag, 1989.

 

1990       Rolf Reitan: Eftertanker om Freuds narcissisme. �rhus: Forlaget Klim, 1990.

 

1991       Uffe Hansen: Psykoanalysens fortr�ngte fortid. Hypnotis�ren Carl Hansen og Sigmund Freud. K�benhavn: Akademisk Forlag, 1991.

 

Stig Dankert Hjort: I begyndelsen var Freud - introduktion til psykoanalyse. K�benhavn, Gyldendal, 1991.

 

1992       Nina Lykke: Til d�den os skiller. Et brudstykke af den feministiske Freud-receptions historie. Odense: Odens Universitetsforlag, 1992.

 

1993       Judy Gammelgaard: Katharsis. Sj�lens renselse i psykoanalyse og tragedie. K�benhavn: Hans Reitzels Forlag, 1993.

 

1994       Rolf Reitan: At arve Freud. Lystprincip og urfortr�ngning. Metapsykologiske forel�sninger. �rhus: Forlaget Klim, 1994.

 

Finn Storgaard: Menneskenaturens historie 2. Tro, h�b og k�rlighed. Forlaget Nimtofte: Forlaget Havmanden, 1994.

 

Finn Storgaard: Menneskenaturens historie 3. Dybets magter. Nimtofte: Forlaget Havmanden, 1994.

 


1996       Ole Andkj�r Olsen og Simo K�ppe: Psykoanalysen efter Freud 1-2. K�benhavn: Gyldendal, 1996.

 

1997       Finn Abrahamowitz: Freud. Et liv. K�benhavn: Gyldendal, 1997.

 

1998       Jens Knud Larsen: Depressionsforst�else. Et opg�r med Freud. K�benhavn: FADL’s Forlag, 1998.

 

1999       Finn Lykke Schmidt (red.): Freuds spor. Om psykoanalysens betydning, placering og anvendelse 100 �r efter dens fremkomst. Bind 1-2. �rhus: Forlaget Klim, 1999.

 

2000       Eric Danielsen: Den ukendte Freud. K�benhavn: Dansk Psykologisk Forlag, 2000.

 

2002       Ole Andkj�r Olsen (red.): Psykodynamisk leksikon. K�benhavn: Gyldendal, 2002.

 

2003       Finn Nordentoft: Dybdepsykologi - fra Freud til Grof. K�benhavn: Frydenlund.

 

2004       Judy Gammelgaard: Mellemv�rende. En diskussion af begrebet borderline. K�benhavn: Akademisk Forlag, 2004.

 

2006       Ole Andkj�r Olsen, Christian Braad Thomsen og Bente Petersen (red.): Fokus p� Freud. K�benhavn: Hans Reitzels Forlag, 2006.

 

Jean-Christian Delay og Elisabet Holst (red.): En fandens bestilling - kan vi slippe for det ubevidste? K�benhavn: Frydenlund, 2006.

 

Steen Kristensen: Freud har sagt. Prinsesse Marie Bonaparte, Sigmund Freud og prins Georg af Gr�kenland og Danmark. K�benhavn: Gyldendal, 2006.

Det Danske Sigmund Freud Selskab
L�ngangstr�de 37 B, 4.th.
DK-1468 K�benhavn K
 

webmaster: bp