Velkommen til Det Danske Sigmund Freud Selskabs hjemmeside

s�son 2011-12.

Kalender for s�son 2011-12
tidl. foredrag
Tekster
Freud og hans v�rk
Links
Om os

Foredragss�sonen 2011-12
 
Velkommen til Det Danske Sigmund Freud Selskabs 37. s�son 
Efter�ret 2011
 Dato  Foredrag

27.09

Filminstrukt�r Christina Rosendahl vil vise sine yndlingsklip fra filmfort�llinger om det onde. Herudfra kommer hun i sit foredrag ind p� de 4 filmiske indgange til det onde: det d�moniske gys, det videnskabelige gys, det psykologiske gys og splattergyset. 


11.10 Carsten Dahl er en af Danmarks f�rende jazzpianister. Han har altid v�ret meget �ben omkring sine psykiske vanskeligheder og vil i sit foredrag fort�lle om musikkens helbredende betydning.
25.10.

Peter Elsass er professor i klinisk psykologi ved K�benhavns Universitet. Hans sidste bog Buddhas veje - en introduktion til buddhistisk psykologi omhandler den vestlige psykologis m�de med buddhismen. Hans budskab er at klinisk psykologi har brug for den inspiration, der er i buddhismen og dens spiritualitet. Han har suppleret sin faglige interesse med at g� personligt ind i buddhismen for at kunne forst� den og v�re loyal overfor den. Han vil vise uddrag af en DVD som skildrer hans mange rejser i Tibet og Nordindien sammen med en tibetansk Lama, Karma Lhundup. Igennem en �rr�kke har de  ops�gt spirituelle mestre og f�et dem til at forklare buddhismen til kameraet

01.11. Bestyrelsesm�de                                                                                                                                                                                                         

08.11

Psykolog PhD-studerende Sune Bo Hansen fort�ller om psykopati og mentaliseringsevne og om hvorledes disse begreber forventes at h�nge sammen med forskellige former for aggressionn og vold

22.11
Psykolog Inger Thormann holde foredrag om sp�dbarnsterapiens metode bl.a. anvendt i forhold til anbragte b�rn p� Skodsborg Observations og behandlingshjem. Metoden er inspireret af franske terapeuter, bl.a. Francoise Dolto (1908-1988) og Caroline Eliacheff.
Se mere p� hjemmesiden: Dansk Institut for sp�dbarnsterapi.
 
06.12

Juleafslutning, hvor Christian Braad Thomsen viser sin film Hvor mindets blomster gror (dur. 50 min.) og hvor der serveres lidt mad og drikke

For�ret 2012
 Dato Foredrag
07.02 Psykolog Per Morthhorst holder foredrag om psykodynamisk gruppebehandling af borderline og andre personlighedsforstyrrelser, og skriver herom:   
     "Jeg ser frem til en sp�ndende aften med fokus p� gruppeterapi til disse patienter, som mange synes vanskelige at behandle. Eksempel p� behandlingsstruktur. Metode med betydelige tilpasninger i retning af mentaliseringsbaseret behandling, men r�dder i gruppeanalysen. Fordele ved gruppebehandling og s�rlige ulemper/faldgruber (overf�ringsfeltet, konflikter, affektregulering, den aktive og involverede terapeut). Der vil blive eksemplificeret fra intensiv dagbehandlingsprogram herunder kombineret individuel og gruppebehandling.
(Ret til �ndringer forbeholdes)."

21.02

Forfatter Josefine Klougart holder foredrag om Erindring i forbindelse med kunstnerisk arbejde.

06.03     

 

Torben Moe om Musikterapi. Ph.d. og musikterapeut Torben Moe Fokus fort�ller om sine erfaringer med den  musikpsykoterapeutiske metode Guided Imagery and Music (GIM). Foredraget suppleres med lytning til musikstykker som anvendes i metoden.

13.03.Bestyrelsesm�de                                                                                                        

20.03

Marianne Bentzenexam. afsp�ndings- og bev�gelsesterapeut  pr�senterer p� denne aften en nyligt udviklet neuroaffektiv analysemodel.  I den neuroaffektive forst�else foreg�r personlighedsudvikling p� tre hierarkisk forbundne niveauer i nervesystemet, nemlig arousal-regulering, affektafstemning og mentalisering. Udgangspunktet for neuroaffektivt baserede behandlingsinterventioner er en vurdering af, hvor ressourcen findes til at etablere interpersonelle m�de�jeblikke og dermed udvikle de relevante kredsl�bsforbindelser i det neurale hierarki. Som en arbejdsmodel til at evaluere ressourcer og problemomr�der i personligheden har Cand. Psyk. Susan Hart og psykoterapeut Marianne Bentzen udviklet en model som de kalder de ”Neuroaffektive Kompasser”, og som best�r af et autonomt-, limbisk- og pr�frontalt kompas over forskellige erfaringsdimensioner. Tilsammen giver de et hurtigt overblik over centrale elementer af den neuroaffektive funktion, og dermed over relevante interventionsmuligheder. 

10.04

endnu ikke programsat

17.04.

Generalforsamling og s�sonafslutning  (kun medlemmer)    

 05.05.  

 12.06. 

Freudmiddag                        

evt. Sommerst�vne                                                                            

                                                                                      

Alle m�der finder sted kl 19:30 - 21:30 i selskabets lokaler, L�ngangstr�de 37B, 4th, K�benhavn K.

G�stetilmelding:

Bem�rk, at ikke-medlemmer er velkomne til at komme til m�derne for kr 80,- pr. gang (studerende 40,- ved forevisning af studiekort), for juleafslutningen dog kr.130 - (studerende 90,-). Tilmelding n�dvendig:

G�ster bedes af hensyn til den begr�nsede plads i selskabets lokaler tilmelde sig arrangementerne p� tlf. 6130 8007 eller p� email: [email protected]

Vel m�dt.


Med venlig hilsen
Bente Petersen, formand

Det Danske Sigmund Freud Selskab
L�ngangstr�de 37 B, 4.th.
DK-1468 K�benhavn K
 

webmaster: bp