Velkommen til Det Danske Sigmund Freud Selskab

Om foredragsholderne

Farvel og tak
Kalender for 2016
tidl. foredrag
Om foredragsholderne
Tekster
Freud og hans v�rk
Videoer
Links
Om os

 


 
Christian Braad Thomsen er Filminstrukt�r, forfatter, producent og filmudlejer..
se mere her  http://braadthomsen.com
 
 
 
 

oleao.jpg

 
 
 
 
 
Ole Andkj�r Olsen er litterat og dr.phil. Han har, s� vidt vides, skrevet, oversat, kommenteret og redigeret mere om og af Sigmund Freud end nogen anden dansker.
 
 
 

bjoernb.jpg
Bj�rn Larsen er cand.scient og har arbejdet som underviser p� Virum Gymnasium (13 �r), K�benhavns VUC (20 �r) og samtidig som underviser p� geografistudiet (KU) omkring statistiske metoder (18 �r). Sidel�bende hermed har han arbejdet med eventyr og symboler, herunder is�r selvreferende symboler. 


 

talli.jpgTalli Ungar Felding er cand.psych. med efteruddannelse i klinisk sexologi, specialist i psykoterapi og superviseion, ansat ved Psykologisk Center i K�enhavn.


nielsr.jpg

 
 
 
 
 
Niels Raasth�j er psykoanalytiker og cand.mag i engelsk og psykologi. Tidl. formand for Det Danske Sigmund Freud Selskab
 
 

forfremmede.jpg

Steen Visholm

 

   

Professor MSO, cand. psych., ph.d. // Professor, MScA (Psychology) & PhD

 

http://forskning.ruc.dk/site/person/svisholm

Uddannelsesleder // Program Director

Masteruddannelsen i Organisationspsykologi // Master of the Psychology of Organisations

 

www.ruc.dk/mpo/

Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning // Dept of Psychology and Educational Studies

 

Roskilde Universitet

 

  

 

jh.jpg

 


Jesper Hoffmeyer  (se mere her)
Eller p� JHs nye blok: http://jhoffmeyer.dk/One/index/
 
 
 
 
 
..

Kirsten Berg er Fysioterapeut, Uddannet psykoanalytiker fra Selskabet for Dynamisk Psykoanalyse, kropsterapeut, chok traume terapeut.

Har arbejdet p� psykoterapeutisk center Stolpeg�rd i mange �r.  


 

 

 pilgrimkristian.jpg

 
 
 
Kristan Thorup (se mere l�ngere nede p� denne side)
 
 
 
 
 

 
 
Gert R�nsby er psykolog og psykoanalytiker, og Det Danske Sigmund Freud Selskabs f�rste formand (1975-85)
 
 

marijkemarijnissen.jpg

 
Marijke Marijnissen er cand.psyk. fra K.U., ansat p� B�rne- og Ungdomspsykiatrisk Center Bispebjerg Hospital, samt bestyrelsesmedlem, underviser og supervisor i Institut for Psykoanalytisk Psykoterapi
 
 
 
 
 

lilian.jpg

 
Lilian Munk R�sing, f�dt 1967, er ph.d. og lektor ved K�benhavns Universitet samt kritiker ved dagbladet Politiken. Hun har publiceret en r�kke e tidsskriftsartikler om bl.a. psykoanalytisk tekstanalyse, tidlig tysk romantik, aktuel l dansk litteratur og k�nsfilosofi.

christiandorph.gif

 
Christian Dorph
 
 

 
 
 
 
 
 

ninaeis.jpg

 

 
Nina Eis er psykolog ved PPR Odsherred Kommune og arbejder Theraplay inspireret med inklusion og behandling.
 
 


 
 


anneingham.jpg

Anne Inghan er uddannet, The Wright Institute PsyDClinical Psychology 2007 - 2011 The Wright Institute MAClinical Psychology 2005 - 2007 University of California, Santa Cruz BACultural Anthropology 2001 - 2003

osvaldocariola.jpg

 
 
 
Osvaldo Cariola er psykolog (fra �rhus Universitet) og psykoanalytiker (uddannet i Paris). 
 
 
 
 
 

ursula_andkjaer_olsen.jpg


Ursula Andkj�r Olsen, K�benhavn, 28. november 1970.                  Er cand.mag. i musikvidenskab og filosofi fra K�benhavns Universitet og har g�et p� forfatterskolen 1997-99. Debuterede med Lulus sange og taler, Arena og Lindhardt & Ringhof 2000.

Har modtaget arbejdslegater fra Statens Kunstfond og Litteraturr�det. Modtog Madame Hollatz’ legat i 2000, Carlsbergs id�legat i 2001, Statens Kunstfonds tre�rige arbejdsstipendium i 2004, Ole Wahls legat og Dan Turell-prisen i 2006, Edvard Pedersens Biblioteksfonds Forfatterpris i 2007, Det Anckerske Legat og Det Danske Akademis Otto Gelsted pris i 2010 og Holbergmedaljen i 2011.  http://www.ursulaandkjaerolsen.dk/


Bo Elbr�nd-Bek (f. 1946), der er ph.d., cand.mag. et mag.art., har bl.a. undervist ved Odense Universitet, University of Washington, University of Wisconsin-Madison, Universitet i Oslo, K�benhavns Universitet, hvortil kommer forskningsstipendier ved Ernst Moritz Arndt Universit�t zu Greifswald og Humboldt Universit�t zu Berlin. Har udgivet en halv snes b�ger og offentliggjort et halvhundrede artikler og forfatterinterview.
 


mo.jpg

 
 
Mo er cand.mag. i folkemindevidenskab, filmvidenskab og litteraturvidenskab og har derudover en uddannelse som manuskriptforfatter fra Den Danske Filmskole i K�benhavn. L�s mere her
 
 
 

kristian.jpg

Kristian Thorup er folkeskolel�rer og arbejder som specialklassel�rer p� Lindevangskolen Frederiksberg
Kristian skrev i 2009 kronikken "Var Emil fra L�nneberg syg i hovedet?
", som forholdt sig kritisk til den eksplosivt stigende diagnosticering og medicinering.  
Han er i sit arbejde som folkeskolel�rer i stigende grad st�dt p� b�rn, der f�r medicin, har en diagnose eller skal henvises til et b�rnepsykiatrisk hospital, fordi de er "syge" - s� "syge", at de ikke kan v�re i klasserne, sidde p� stolene eller fungere i frikvartererne. Svaret er i dag oftest medicin og diagnosen ADHD. ADHD er genstand for en heftig enten-eller debat i medierne, hvor det til stadighed diskuteres om ADHD er et biologisk f�nomen, eller snarere er noget der har med kulturen og opdragelsen at g�re. Kristian vil med afs�t i sin dagligdag dykke ned i ADHD-problematikken og forh�bentlig l�gge op til en sp�ndende debat, der tr�nger bag om enten-eller diskussionen og fors�ger at n�rme sig de aspekter der ligger bag f�nomenet ADHD.

mbentzen.jpg

 
 
Marianne Bentzen, exam. afsp�ndings- og bev�gelsesterapeut, medlem af Psykoterapeut Foreningen og af European Association of Bodypsychotherapy. Praktiserende psykoterapeut, foredragsholder & underviser. Har v�ret international tr�ningsleder i Bodynamic Institute og er kendt for sit samarbejde med psykologen Susan Hart, som hun har holdt mange kurser med, bl.a om b�rns  bio-neuro-psykologiske udvikling, og om forskellige former for terapi, der  matcher forskellige "niveauer" i hjernen, mentaliseringsbaseret terapi, mindfulness, kropspsykoterapi mm. 

torbenmoe.jpeg

 
 
Torben MoePh.d. og musikterapeut  

josefineklougart.jpg

 
 
 
 
Josefine Klougart, forfatter. L�s mere her
 
 
 
 


Per Morthhorst er 43 �r, cand.psych.aut., spec. i psykoterapi. Igennem mere end 10 �r stor terapeutisk erfaring med behandling af ikke-psykotiske lidelser, herunder personlighedsforstyrrelser, i psykiatrien p� prim�rt psykodynamisk grundlag. Har gruppeanalytisk uddannelse fra IGA og intensiv kursus i dialektisk adf�rdsterapi. Oprindeligt udd. individualterapeut i krop/gestalt-terapi. Mange kortere kurser/seminarer i intensiv/korttidspsykoterapi og mentaliseringsbaseret behandling. Privat praksis siden 2004 med bl.a. stor undervisnings- og supervisionsvirksomhed indenfor psykiatrien og socialpsykiatrien.Psykolog
Inger Thormann, ansat p� Skodsborg Observations og behandlingshjem gennem mange �rsune.jpg

Sune Bo Hansen, Cand.psych., aut. og Ph.d.-studerende og ansat i Retspsykiatrien Region Sj�lland, hvor han forsker i sammenh�ngen mellem personlighedsforstyrrelser, herunder psykopati og evnen til at mentalisere blandt retspsykiatriske patienter med en skizofreni-diagnose. Han har undervist i personlighed og personlighedsforstyrrelser ved �rhus Universitet, samt arbejdet med at implementere nye behandlingsmetoder i social-psykiatrien i Nordjylland

elsass.jpg

 
 
 
Peter Elsass er professor i klinisk psykologi ved K�benhavns Universitet
 
 
 
 
 

carstendahl.jpg

  
 
Carsten Dahl, pianist  Se mere her
  
  

christina.jpeg

 
 
 
Christina Rosendahl, filminstrukt�r.
    Se mere her
 
 
 
 

mstidsen.jpg
 
Marianne Stidsen, f. 1962, lektor i dansk litteratur p� K�benhavns Universitet med speciale i den nyeste danske litteratur, som hun har kortlagt i Ankomster — til 90'erne (1995) og Udveje — fra 90'erne (2001). Hun har tillige udforsket denne litteraturs �ldre r�dder, bl.a. hos Jens Baggesen.
 
 
 

 
 

Birgitte Brun er tidl. chefpsykolog p� Klinisk Psykologisk Afdeling p� Sct. Hans Hospital og �resmedlem af Dansk Psykologforening
 
 Benedicte Schilling er cand. psych. og specialist og supervisor i b�rnefamiliepsykologi samt forfatter til b�ger om systemisk supervision og diverse artikler, rutineret supervisor, underviser og faglig inspirator I Danmark og England. Formand for Fagligt Selskab for Supervision, Dansk Psykolog Forening.
 

 
 
 

nn.gif

 
Charlotte Simonsen er psykolog og ph-d studerende p� Psykologisk Institut p� K�benhavns Universitet
 
 
 
 

 
 
Morten Ditlevsen er sociolog, videnskabelig assistent p� Statskundskab, K�benhavns Universitet.
 
 
 
 

bentep.jpg

 

 
Bente Petersen er psykoanalytiker, specialist i psykoterapi og supervision samt privatpraktiserende psykolog i Valby, deltidsansat i Psykiatrien i Roskilde og formand for Det Danske Sigmund Freud Selskab. http://bentepetersen.dk/
 

 

heidirose.jpg

Heidi Rose er cand. psych., autoriseret psykolog, specialist og supervisor i psykoterapi og b�rnepsykologi. Privatpraktiserende psykolog. Medlem af Dansk Selskab for Psykoanalytisk Psykoterapis uddannelsesudvalg, som tilbyder en uddannelse i psykoanalytisk psykoterapi med b�rn og unge, efter de retningslinjer, der er angivet af European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy. (Tidligere formand). Ansvarlig for DSPBUs Kursus i Sp�dbarnsobservation. Skrevet en artikel om DSPBUs uddannelse i Matrix 2002.
 
 

renerasmussen.jpg

 
 
Ren� Rasmussen er psykoanalytiker og lektor ved Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab p� K�benhavns Universitet
 
 
 
 

Signe Holm Pedersen er cand. psych. og phd. studerende ved Institut for Psykologi, K�benhavns Universitet. Yderligere uddannet som psykoanalytisk psykoterapeut (IPP). 

 

Hannah Katznelson er cand. psych. og phd. studerende ved Institut for Psykologi, K�benhavns Universitet. Yderligere uddannet som psykoanalytisk psykoterapeut (IPP).   

mortennissen.jpg

 
 
 
 
Morten Nissen er lektor, Phd ved Psykologisk Institut, K�benhavns Universitet
 
 
 
 

torbenschjoedt.jpg

 


 
 
Torben Schj�dt er ledende psykolog p� Bispebjerg psykiatriske afdeling, tidligere ledende psykolog p� Psyk.Sygehus, Frdederiksborg Amt., har undervist i milj�terapi i en �rr�kke og sammen med overl�ge Torben Heinskou redigeret bogen "MILJ�TERAPI P� DYNAMISK GRUNDLAG", H.Reitzel 2007.
 

jm.jpg

 
 
 
 
 
Jesper Mogensen er cand.psych. og har de seneste 8 m�neder v�ret ansat som psykolog ved kriseenheden p� Institut for Milit�rpsykologi, men begynder d. 1.11.09 i en stilling som psykolog hos Unge og Sorg.
 
 
 
 

hv.jpg

 
 
 
 
Helena Vissing er cand.psych og har v�ret ansat som psykolog ved PPR i Holb�k og i Kbh. kommune, men starter 1.10.09 i privat praksis. Har erfaring med milj�terapeutisk arbejde i socialpsykiatrien.
 
 

svendaagemadsen.jpg

 
 
 
 
Svend Aage Madsen, der er ph.d., specialist i psykoterapi og chefpsykolog p� Rigshospitalet. Svend Aage Madsen har i de senere �r specialiseret sig i f�dreforskning,  m�nds psykologi og psykoterapi for m�nd.
 
 
 
 

lading.jpg

 
 
 
 
�se H�gsbro Lading er lektor, cand.mag, Ph.D, p� Institut for psykologi og Udannelsesforskning, RUC
 
 
 

nn.gif

J�rgen Felding, F�dt 1950
Oprettede Psykologisk Center i 1984

Uddannelse:
1982: Cand. psych. fra K�benhavns Universitet
1994: Offentlig autorisation som psykolog
1995: Godkendt af Dansk Psykolog Forening som specialist og supervisor i psykoterapi
�vrige ans�ttelser:
1973-80: Ansat ved K�benhavns Kommunale Narkosystem
1982-84: Psykolog i K�benhavns Kommunes Social- og Sundhedsforvaltning
Derudover foredragsvirksomhed og kurser i hele landet

lob.jpg

 
 
 
 
 
Lars Ole Bonde er musikterapeut samt cand.mag i musikvidenskab, nordisk sprog og litteratur, Ph.D, ansat ved institut for kommunikation p� �lborg Universitet
 
 

judy.jpg

Psykoanalytiker og lektor dr.phil. Judy Gammelgaard er ansat p� Psykologisk Institut p� K�benhavns Universitet, og er desuden medlem af Dansk Psykoanalytisk Selskab, DPAS og The International Psychoanalytical Association. Hun er af Dansk Psykologforening godkendt som specialist i psykoterapi og supervision med speciale i supervision af psykoterapeuter.
 
 

 

 

 

Asger Schnack (f. 1949) er forfatter. Debuterede i 1967 med digtsamlingen �je�bler. Har siden udgivet en lang r�kke digtsamlinger, romaner, b�rneb�ger, essaysamlinger og biografier, senest romanerne Tabu tuba (2007) og Street (2008).

 

 

 
 
 
 
Jesper Mogensen er mag. art. i neurovidenskab og psykologi, lektor p� KU, Psykologisk Institut og leder af Unit for Cognitive Neuroscience (UCN).

bentj.jpg

 
 
 
 
Bent J�rgensen er cand.psych., klinisk psykolog og organisationspsykolog,  ansat p� K�benhavns Universitet og Roskilde Universitetscenter.


 
 
 

mads.jpg

 
 
 
 
 
 
Mads Haaning er psykolog p� Amager Hospitals gerontopsykiatriske afdeling.
 
 
 
 
 
.

sebastian.jpg

 

 

Sebastian Simonsen er cand.psych aut. og ph.d-studerende. Han er medlem af bestyrelsen i Institut for Personlighedsteori og Psykopatologi (IPTP) og medlem af psykopatologisk fagn�vn under Dansk Psykologforening. 

 

 

 

.

 
J�rgen Bech-Jessen er klinisk psykolog p� Sexologisk Klinik, Rigshospitalet. Specialist og supervisor i psykoterapi. Specialist i sexologi. Ekstern lektor i sexologi p� Institut for Psykologi, K�benhavns Universitet.

vedfelt_ole.jpg

 
 
 
 
Ole vedfelt er uddannet Jungiansk analytiker, IAAP. Godkendt som underviser, terapeut og supervisor p� DP�s viderg�ende uddannelser i psykoterapi.  Flere supplerende psykoterapeutiske uddannelser. Forfatter til blandt andet Bevidsthed, Ubevidst Intelligens, Manden og hans indre kvinder samt Dr�mmenes dimensioner. Leder af Vedfelt instituttet for integreret psykoterapi og kybernetisk psykologi, www.vedfelt.dk
 

Det Danske Sigmund Freud Selskab
co. Psykoanalytisk Klinik
Kl�verbladsgade 18, 2500 Valby
 

webmaster: bp