Velkommen til Det Danske Sigmund Freud Selskab

s�son 2013-14. Freudselskabets 39. foredragss�son

Farvel og tak
Kalender for 2016
tidl. foredrag
Om foredragsholderne
Tekster
Freud og hans v�rk
Videoer
Links
Om os

 

Foredragss�sonen 2013-14
 
Efter�ret 2013
 Dato

Foredrag

 

01.10

Lektor i litteraturvidenskab Lilian Munk R�sing  taler om Digteren og den halve frue. H. C. Andersens eventyr Den lille Havfrue er en tekst pr�get af spaltning og fordobling. Gennem en n�rl�sning inspireret af Freud og Lacan vil foredraget unders�ge, hvilken historie den fort�ller om subjektets dannelse. Endvidere vil sp�rgsm�let om den litter�re karakters status blive diskuteret ud fra den anskuelse, at de i analogi med dr�mmens personer kan betragtes som dele af samme personlighed. Der vil v�re udblik til "Skyggen" og "Snedronningen".

 

22.10 Psykolog Marijke Marijnissen  taler om en manualiseret behandlingsmetode for angst og depression kaldet DIT, som er en fokuseret, empirisk underst�ttet form for korttidsterapi p� psykoanalytisk grundlag

 

05.11. Bestyrelsesm�de       

                                                                               

12.11

Psykolog og psykoanalytiker Gert R�nsby: "Det er i �r 40 �r siden jeg begyndte som psykoanalytiker. Lidt f�r begyndte jeg som parapsykolog. Jeg vil gerne fort�lle lidt om forholdet mellem de to interesser, og om de forfattere, der har haft samme interessekombination, om parapsykologi i almindelighed og om dens fremtid."

 

03.12
 Juleafslutning  hvor Kristian Thorup fort�ller om sine oplevelser som vandringsmand. L�s mere her
 

                                                      

For�ret 2014
 Dato

Foredrag

 

04.02

Kirsten Berg holder foredrag. Det handler om at blive gammel med sig selv i behold!

"Efter at have levet 80 �r p� denne smukke klode fort�ller min erfaring mig om 
vore muligheder for i alderdommen at komme hjem til os selv, 
ved at inkludere barndommens visdom i alderdommens erfaringer,
det er at hvile i sig selv,
det er at slutte ringen til barndommens Paradis"

25.02

Jesper  Hoffmeyer taler om "da kroppen blev psykisk"                                                                                                         

 


11.03. Bestyrelsesm�de  


18.03

Christian Braad Thomsen taler om Freuds Breve   L�s mere her


08.04

Steen Visholm holder foredrag ud fra sig bog Forfremmede S�skende - om �ben og skjult familiedynamik i organisationer


29.04

Generalforsamling og s�sonafslutning  (kun medlemmer)    


 


Fredag d. 9.5. kl. 18:00. Freudmiddag (yderligere informations fremg�r af email af 1/5.)


S�ndag d. 15.6. evt.sommerst�vne                                                                                    

OBS!! - Ny adresse pr. 1.1.2014:

Alle m�der finder sted kl 19:30 - 21:30 i "Vores by", 

Pasteursvej 5, 1.sal, 1799 K�benhavn V

G�stetilmelding:

Bem�rk, at ikke-medlemmer er velkomne til m�derne. Det koster kr 80,- pr. gang (studerende 40,- ), for juleafslutningen, hvor der er mad og drikke, kr.130 - (studerende 90,-). Tilmelding n�dvendig til alle m�der.

G�ster bedes af hensyn til den begr�nsede plads i selskabets lokaler tilmelde sig arrangementerne pr. email: [email protected]

Med venlig hilsen
Bente Petersen, formand

Det Danske Sigmund Freud Selskab
co. Psykoanalytisk Klinik
Kl�verbladsgade 18, 2500 Valby
 

webmaster: bp