Velkommen til Det Danske Sigmund Freud Selskab

40 �rs Jubil�um 15.11. 2015

Farvel og tak
Kalender for 2016
tidl. foredrag
Om foredragsholderne
Tekster
Freud og hans v�rk
Videoer
Links
Om os

freuds.jpg

Freudselskabets 40 �rs jubil�um
S�n. d. 15. november 2015, kl. 13-17. (Fri entr�)
LiteraturHaus, M�llegade 7, K�benhavn N

ALT UDSOLGT!

I anledning af Det Danske Sigmund Freud Selskabs 40 �rs jubil�um har vi forn�jelsen af at kunne indbyde alle interesserede til gratis foredrag, film, musik og jubil�umskage i LiteraturHaus p� N�rrebro i K�benhavn.Vi begynder med foredrag af Dr.phil. Ole Andkj�r Olsen. Efter pausen, hvor vi serverer kaffe og jubil�umskage og hvor pianisten Jan Kaspersen l�gger lyd til, taler filminstrukt�r og forfatter Christian Braad Thomsen om Freud, og viser klip fra film med og is�r om Freud.

Om Christian Braad Thomsens foredrag: FREUD OG FILMEN.
Sk�nt Sigmund Freud var glubende kunstinteresseret, omfattede denne interesse ikke filmen. Han afslog et tilbud om at v�re konsulent p� en Hollywood-film om k�rlighed, idet han mente, at Hollywood var dybt korrumperet; og han advarede forg�ves sine elever Karl Abraham og Hanns Sachs om at have noget med filmindustrien at g�re. Kun �n filmskaber fandt n�de for hans blik, nemlig Charlie Chaplin. Og det var geng�ldt: Chaplin var dybt fortrolig med Freuds arbejde. Filmskabere har ofte fors�gt at visualisere Freuds teorier, lige fra Luis Bunuels og Salvador Dalis surrealistiske kortfilm frem til Hitchcock, Godard og Pasolini og specielt Fassbinder. Der er ogs� lavet mange biografiske film om Freud, hvoraf den bedste nok stadig er John Hustons The Secret Passion; med Montgomery Clift. Herbert Ross har instrueret;The Seven Per Cent Solution;, hvor han lader to store sj�lelige detektiver m�des: Freud og Sherlock Holmes. BBC har produceret en tv-serie i seks afsnit om Freuds liv og v�rk, og Freud optr�der desuden i When Nietzsche Wept efter Irving Yaloms ber�mte roman samt i adskillige andre film, senest i David Cronenbergs A Dangerous Method. Filminstrukt�ren og forfatteren Christian Braad Thomsen vil foretage en rejse gennem disse Freud-film illustreret med underholdende film- citater.

Om Ole Andkj�r Olsens foredrag: Psykoanalysen anvendt som indfaldsvinkel til at skrive en dansk psykologi-, mentalitets- og dannelseshistorie.
Foredraget vil handle om de teknikker, der i forskellige historiske perioder har v�ret anvendt til at forme og pleje personligheden ud fra de g�ldende moralnormer og sundhedsidealer. Kirken har gennem det meste af danmarkshistorien fra den katolske middelalder til og med h�jskolebev�gelsen v�ret hovedakt�r i arbejdet med folkeopdragelse og individuel sj�lesorg, men fra og med oplysningstiden fik den konkurrence fra nye p�dagogiske, psykiatriske og psykoterapeutiske str�mninger med hver deres bud p� diagnosticering og behandling af det, der er blevet kaldt den danske syge, og gennem 1900-tallet har de psykodynamiske skoledannelser sammen med kulturradikalismen, eksistentialismen og marxismen gjort selvrefleksion, myndigg�relse og demokratisering til de fremherskende normer for personlighedsdannelsen.
Drikkevarer kan k�bes i baren.


Tilmelding:


Af hensyn til plads, kaffebrygning og kagebagning bedes man tilmelde sig ved at sende en mail med emnet: Tilmelding til 15.11.
til [email protected]

Arrangeret af Det Danske Sigmund Freud Selskab.


Venlig hilsen
Bente Petersen
formand

oleaolsen.jpg

Det Danske Sigmund Freud Selskab
co. Psykoanalytisk Klinik
Kl�verbladsgade 18, 2500 Valby
 

webmaster: bp