Velkommen til Det Danske Sigmund Freud Selskabs hjemmeside

for�ret 2002

Kalender 2007-8
tidl. foredrag
Tekster
Freud og hans v�rk
medlemsside
Links
Om os

M�der for�r 2002

Udgivet 14. januar 2002
Opdateret 18. april 2002

K�re Venner,
hermed for�rets program.

 Dato Foredrag
5/2

Overl�ge dr.med. Preben Hertoft holder foredrag og tager udgangspunkt i sin nyligt udkomne bog: Undren og befrielse, hvor han bl. a. beskriver sit liv som sexolog.

19/2

Overl�ge og psykoanalytiker Martin Lotz holder foredrag med udgangspunkt i sin bog 'Udvikling og analyse, teorien bag psykosnslytisk psykoterapi*, Reitzel 2001. L�s Gert R�nsbys anmeldelse her p� hjemmesiden.

5/3
Aflyst pga. sygdom!

Psykolog og dr.p�d. Karen Vibeke Mortensen taler ud fra sin bog 'Fra neuroser til relationsforstyrrelser', Gyldendal 2001.

19/3

Overl�ge og psykoanalytiker Bent Rosenbaum om 'Psykoseteorier i psykoanalytisk t�nkning' ud fra sin disputats 'Tankeformer og talem�der', Multivers 2000. Dette foredrag er udsat til 19. november 2002.

2/4

Filminstrukt�ren og forfatteren Christian Braad Thomsen viser og diskuterer sin nye portr�tfilm om forfatteren Svend �ge Madsen - at fort�lle menneskene.

16/4

Dr. Phil Ole Andkj�r Olsen holder foredrag om 'Historiske kilder til den terapeutiske proces i psykoanalysen'.

30/4

Generalforsamling og s�sonafslutning. Et mindre traktement vil blive serveret. Kun adgang for medlemmer.

L�rdag 4/5

Middag i anledning af Freuds f�dselsdag d.6.maj.

Alle m�der finder sted kl 19.30 i selskabets lokaler, L�ngangsstr�de 37B, 4th, K�benhavn.

Bestyrelsen beder alle de medlemmer der har en e-mail adresse om at sende den til sekret�ren. Dette kan have praktisk betydning, hvis der sker aflysninger eller andre pludselig programforandringer. Sekret�rens e-mail adresse er [email protected]
Vel m�dt.
Med venlig hilsen
Pbv. NielsRaasth�j

NB: Det skal understreges, at ikke-medlemmer er velkomne til at komme til m�derne for kr 50,- pr. m�de. Deltagelse i s�sonafslutningen for g�ster koster 100 kr.

Se ogs� tidligere temaer og m�deplaner.

Det Danske Sigmund Freud Selskab
L�ngangstr�de 37 B, 4.th.
DK-1468 K�benhavn K
 

webmaster: bp