Velkommen til Det Danske Sigmund Freud Selskabs hjemmeside

efter�ret 2004

Kalender 2007-8
tidl. foredrag
Tekster
Freud og hans v�rk
medlemsside
Links
Om os

M�der og aktiviteter efter�r 2004

Udgivet 28. juni 2004
Revideret 30. november 2004

K�re Venner,
Hermed det forel�bige program for efter�ret 2004.

 Dato Foredrag
21.9

Dr. phil. Ole Andkj�r Olsen holder foredrag om: Det onde. L�s den reviderede artikel "Det Onde Skal Ud!"

5.10

Psykolog Gert R�nsby om tre betydelige �steurop�isk intellektuelle, og om den j�diske kulturs betydning for deres v�rker.

19.10

Ledende psykolog Birgitte Bechgaard : Tankeforstyrrelser i dynamisk og traditionel psykiatri.

16.11

Afd. l�ge Bernadette Buhl-Nielsen : Dissociation og Freuds traumeteori . BBN er afdelingsl�ge p� B�rne- og ungdomspsykiatrisk Center, Glostrup og under uddannnelse til psykoanalytiker i Dansk Psykoanalytisk Selskab.

30.11
AFLYST

Jesper V. Kragh taler om 'psykisk forsknings' besk�ftigelse med det ubevidste

14.12

Juleafslutning, hvor Ole Andkj�r Olsen vil uds�tte os for en Freud-quiz med et glas vin og en mindre anretning til.

Alle m�der finder sted kl 19.30 i selskabets lokaler, L�ngangsstr�de 37B, 4th, K�benhavn.

Vel m�dt.
Med venlig hilsen
Pbv.Bj�rn Juvik

NB: Det skal understreges, at ikke-medlemmer er velkomne til at komme til m�derne for kr 50,- pr. m�de. Deltagelse i juleafslutningen for g�ster koster 100 kr.

Se ogs� tidligere temaer og m�deplaner.

Det Danske Sigmund Freud Selskab
L�ngangstr�de 37 B, 4.th.
DK-1468 K�benhavn K
 

webmaster: bp