Velkommen til Det Danske Sigmund Freud Selskabs hjemmeside

S�son 2006-7

Kalender 2007-8
tidl. foredrag
Tekster
Freud og hans v�rk
medlemsside
Links
Om os

M�der og aktiviteter i selskabets 31.s�son 2006-2007

Udgivet 2006  Revideret 14.01. 2007

Efter�ret 2006
Dato Foredrag
26.09     

"L�ngslen mod Venedig"   Psykolog Kasper Antkowiak-Sch�dt overvejer d�dsdriftens heroiske aspekt. Foredraget vil v�re centreret om Thomas Manns bog "D�den i Venedig"     

10.10

I anledning af 150 �ret for Sigmund Freuds f�dsel er der p� tysk udkommet en r�kke brevsamlinger, som omfatter Freuds korrespondance med familie og kolleger. Freud er en af litteraturhistoriens mest passionerede brevskrivere, og forfatter og filminstrukt�r Christian Braad Thomsen tegner et portr�t af ham, som han fremtr�der gennem de i alt 8.000 sider breve, der nu foreligger. CBT har tidligere udgivet et to-binds udvalg af hans breve p� forlaget Klim.

24.10

Steen Kristensen om sin bog: Freud har sagt. L�s mere her   

06.11.        

 

 

Kl. 14:00-18:00    Psykoanalysen i dag          Sammen med Psykoanalytisk Debat inviterer vi til eftermiddagsarrangement p� Rigshospitalet om psykoanalysens aktualitet i dagens behandlings- arbejde. Pris kr. 150,-  L�s mere her                              

21.11

Psykoanalytiker Jean-Christian Delay om bogen: En Fandens Bestilling - kan vi slippe for det ubevidste Christian Delay og Elisabet Holst (red.)

05.12

Psykolog Lars Andersen: om Freuds kogebog. L�s om bogen her. Juleafslutning, hvor der serveres et glas vin og en lettere anretning. Pris for g�ster kr. 100,-

For�ret 2007
 Dato Foredrag

30.01

OBS! �ndring

Psykolog og psykoanalytiker Gert R�nsby  om Arthur Schnitzler og Sigmund Freud. Jvf. GR's artikel i Psyke & Logos nr.2, 2006

13.02

Psykolog Talli Ungar Felding om    K�nnets psykologi. Unger Felding har skrevet artiklen Det psykologiske k�ns udviklingshistorie  i antologien Fokus p� Freud

27.02 Psykolog Phd. Steen Visholm: Massepsykologi. Visholm bar bl.a. skrevet om massepsykologi i antologien Fokus p� Freud
13.03 Cand.mag. og psykoanalytiker Niels Raasth�j:   "Freud p� hjernen" - neuropsykoanalyse for begyndere. Raasth�j har skrevet bogen Hjerneprocesser og l�ring
27.03

Psykolog Ph.d. Birgit Bork-Mathiesen: Neuropsykoanalyse. Jvf. Neuro-psykoanalyse i: Psyke & Logos nr. 2 2006 eller Kroppen i psyken, Forlaget Reitzel 2004, kap. 2: Psyken i hjernen

10.04

Litterat Dr.phil. Ole Andkj�r Olsen: �dipuskomplekset.   - Andkj�r Olsen har skrevet doktordisputats om �dipuskomplekset og artikler herom bla. i antologien Fokus p� Freud og i Psykodynamisk Leksikon

 

24.04

Generalforsamling og s�sonafslutning
05.05

Freudmiddag, se n�rmere herom p� medlemssiden, hvor tilmeldingen ogs� kan foretages

Alle m�der finder sted kl 19:30-21:30 i selskabets lokaler, L�ngangstr�de 37B, 4th, K�benhavn K. 

Bem�rk, at g�ster er velkomne til m�derne. Men af hensyn til den begr�nsede plads i selskabets lokaler er tilmelding n�dvendig p� tlf. 6130 8007 eller p� [email protected].  

Det koster kr. 50,- pr. gang. Deltagelse i juleafslutningen dog kr. 100,-.

Vel m�dt.
Med venlig hilsen
Pbv. Bente Petersen, formand

 

 

Det Danske Sigmund Freud Selskab
L�ngangstr�de 37 B, 4.th.
DK-1468 K�benhavn K
 

webmaster: bp