Velkommen til Det Danske Sigmund Freud Selskabs hjemmeside

2005-2006: Freud - 150 �r og Freudselskabet - 30 �r

Kalender 2007-8
tidl. foredrag
Tekster
Freud og hans v�rk
medlemsside
Links
Om os

M�der og aktiviteter for jubil�umss�sonen 2005-2006

Udgivet 5. august 2005
Revideret 18. april 2006

K�re venner,
hermed programmet for jubil�umss�sonen 2005-2006.

2005
 Dato Foredrag
27.09

Dr.phil. Ole Andkj�r Olsen indleder Freudselskabets 30 �rs jubil�umss�son.

Jubil�umss�sonen vil dreje sig om Freuds betydning for psykologien og kulturen gennem 100 �r og afsluttes med fejring af 150 �ret for hans f�dsel d. 6. maj 1856 ved et st�rre foredrags og fest arrangement og en bogudgivelse d. 5.5.2006.
L�s Ole Andkj�r Olsens opl�g her.

11.10

Cand.psych. Kasper Sch�dt taler om Ulvemanden.

Kan ulve klatre i tr�er? Dette og mange andre sp�rgsm�l vil cand.psych. Kasper Sch�dt komme ind p�, n�r han taler om sin specialeafhandling: Ulvemandens dr�m. - en ny tolkning og dens teoretiske implikationer.

25.10

Litteraten Lilian Munk R�sing taler om Manden Moses.

08.11

Psykolog og psykoanalytiker Susanne Lunn, som er lektor p� Psykologisk Institut, KU, holder foredrag om 'spiseforstyrrelser i psykodynamisk belysning'.

22.11

Forfatteren og filminstrukt�ren Christian Braad Thomsen taler med udgangspunkt i sin nye erindringsbog Vreden Gudinde, Besyng, som netop er udkommet p� forlaget Lindhardt & Ringhof.

06.12

Juleafslutning, hvor ledende psykolog p� Rigshospitalets psykiatriske afdeling Bo M�hl, taler om narcissisme. Og hvor der serveres et glas vin og en lettere anretning. Pris for g�ster kr. 100,-

2006
 Dato Foredrag
07.02

Psykolog og psykoanalytiker Gert R�nsby taler om L�gmandsanalysen.

21.02

Psykoanalytiker og magister i psykologi Finn Korsaa taler om Bidrag til k�rlighedslivets psykologi.

07.03

Psykoanalytiker Laurits Lauritsen taler om Ben�gtelsen.

21.03

Filosoffen Peter Thielst taler om Det ubevidste ect.

04.04

Overl�ge p� Bispebjerg Hospitals psykiatriske afd. psykoanalytiker Margit Gr�nne J�rgensen taler om forsvarsmekanismer. Vedh�ftede Freud-tekst kan med fordel l�ses f�r foredraget.

18.04

Generalforsamling og s�sonafslutning

05.05

Reception

Freuds 150 �rsdag fejres ved en reception p� Goethe Instituttet, N�rre Voldgade 106 i K�benhavn kl. 16:00 - ca.18:30. 

Ved samme lejlighed pr�senteres bogen Fokus p� Freud, som udkommer p� Freuds f�dselsdag d. 6. maj.

 

06.05

Freudmiddag

15.05 Freudselskabet og Psykoanalytisk Debat indbyder til heldagsseminaret: FREUD og KULTUREN.

Alle m�der (p� n�r d. 5.5. og 15.5. 2006) finder sted kl 19.30 i selskabets lokaler, L�ngangstr�de 37B, 4th, K�benhavn.

G�ster bedes af hensyn til den begr�nsede plads i selskabets lokaler tilmelde sig arrangementerne p� tlf. 6130 8007 eller p� [email protected]

Vel m�dt.
Med venlig hilsen
Pbv. Bente Petersen

Bem�rk, at ikke-medlemmer er velkomne til at komme til m�derne for kr 50,- pr. gang. Deltagelse i juleafslutningen for g�ster koster 100 kr.

Se ogs� tidligere temaer og m�deplaner.

 

Det Danske Sigmund Freud Selskab
L�ngangstr�de 37 B, 4.th.
DK-1468 K�benhavn K
 

webmaster: bp